Bergmekanik2018-08-16T12:14:51+00:00

Bergmekanik

ROCKPLAN tillhandahåller specialisttjänster inom bergmekanik.

Våra tjänster inom bergmekanik omfattar bergmekaniska analyser och riskbedömningar som stöd för beslut, analys av designalternativ under beredningsskedet samt analyser för förstärkningsoptimering under drivningsskedet. Medlemmarna i bergmekanikteamet samarbetar tätt med projektarbetsgruppen för att ta fram de mest stabila bergmekaniska lösningarna.

Medlemmarna i bergmekanikteamet gör bergmekaniska simuleringar på olika designalternativ och analyserar bergets beteende i såväl 2D som 3D. Utifrån dessa lösningar upprättar den bergmekaniskt ansvarige projekteraren detaljerade planer för tätning, förstärkning och berguttag.

Planeringen omfattar alltid identifiering av miljöutmaningar med tillhörande riskhantering där vi tar fram konsekvensanalyser för bl.a. grundvatten-, bergmekanik- och bergsprängningsarbeten.

Fråga mer:

Reijo Tikkanen

Sektionsschef

Tel. +358 44 512 2883