Arkitektur2018-08-16T11:58:27+00:00

Arkitektur

ROCKPLAN tillhandahåller specialisttjänster inom arkitektur.

Våra arkitekttjänster omfattar planläggning, beredning av utkast för beslutsfattning samt vår huvuduppgift, projektering under samtliga skeden av projektet.

Vår helhetsplanering inom arkitektur tar hänsyn till både funktionella perspektiv, val kvalitativa och ekonomiska alternativ samt olika miljö- och stadsplaneringlösningar, vilka utgör den absoluta grunden för investeringar.

Arkitektteamets medlemmar samarbetar tätt med projektarbetsgruppen och tar fram välfungerande och trygga koncept för alla typer av projekt, oavsett utmaningsnivå.

Fråga mer:

Vesa-Matti Lehtovaara

Projektledare

Tel. +358 45 657 8336