Tjänster2018-08-16T11:47:39+00:00

Rockplans verksamhetsområden

ROCKPLAN erbjuder heltäckande självständiga tjänster för byggprojekt inom utveckling, projektering och projektledning (enligt förteckningen till höger). Dessutom erbjuder vi tillsammans med våra samarbetspartners byggnadsteknisk planering och fältundersökningar. Tillsammans med Insinööritoimisto Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy, som ingår i samma företagsgrupp som Rockplan, tillhandahåller vi riskanalyser för bergsprängning samt erbjuder vibrations- och miljömätningar för såväl bergsprängning, tätning som pålning.