Viikinmäen jätevedenpuhdistamo

Pääosin kallion sisään rakennettu Viikinmäen kalliopuhdistamo otettiin käyttöön vuonna 1994 ja se on Suomen ja Pohjoismaiden suurin puhdistamo.

Viikinmäen puhdistamon prosessi perustuu aktiivilietemenetelmään, jossa syntyvän lietteen orgaaninen aines hyödynnetään mädättämällä, josta muodostuvasta kaasusta tuotetaan energiaa.

Rockplan on ollut mukana niin Viikinmäen kalliopuhdistamon suunnittelussa kuin sen myöhemmässä laajennusvaiheessa. Laajennuksessa louhittiin tilaa uudelle biologiselle jälkisuodattimelle ja uudelle käsittelylinjalle, puhdistamon ollessa toiminnassa koko louhinnan ajan. Laajennuksen avulla laitoksen typenpoistoteho saatiin nostettua viranomaisten vaatimalle 70 prosentin tasolle.

Tilaaja
Helsingin vesi (nyk. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut- kuntayhtymä)

Vastuut
Kalliorakennesuunnittelu

Tutustu myös

Tukholman metro – Blå linje till Nacka

Sweco Civil AB

Tukholman metron sinisen linjan laajennus Kungsträdgårdenista uusina pääteaseminaan Nacka ja Sockeplan. Sinisen linjan laajennuksen rakentaminen alkoi vuonna 2019 ja metron on tarkoitus kulkea Nackaan ja Sockeplaniin asti vuonna 2030.

Etelä-Hermannin kalliopysäköintilaitos

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT

Etelä-Hermannin pysäköintilaitos on rakennettu palvelemaan alueen asuinrakennuksia ja liikekiinteistöjä. Pysäköintilaitoksen suunnittelussa on huomioitu maanpäällisten sisäänkäyntien maastouttaminen osaksi kaupunkirakennetta.

Vuosaaren liikennetunnelit

Tiehallinto / Vuoli projekti

Vuosaaren sataman Porvarinlahden tietunnelien ja Labbackan rautatietunnelin suunnittelu yhdessä Finnmap Infra Oy:n kanssa.

Kiinnostuitko?

Kysy lisää Miika Kalliokarilta soittamalla numeroon +358 40 557 5113 tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen miika.kalliokari@rockplan.fi