Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Etelä-Hermannin kalliopysäköintilaitos

Etelä-Hermannin pysäköintilaitos on rakennettu palvelemaan alueen asuinrakennuksia ja liikekiinteistöjä. Pysäköintipaikkoja on yhteensä 336, ja tilasta on maanpinnalle viisi porras- ja neljä hissiyhteyttä. Pysäköintilaitoksen suunnittelussa on huomioitu maanpäällisten sisäänkäyntien maastouttaminen osaksi kaupunkirakennetta.

Paloheinäntunneli

Paloheinäntunneli on Helsingin keskuspuiston alittava yli kilometrin pituinen liikennetunneli. Sen sijaan, että uusi bussilinja olisi kulkenut keskuspuiston läpi, päätettiin se viedä tunneliin keskuspuiston alle, jotta puisto voitaisiin säilyttää virkistyskäytössä. Tällä hetkellä tunneli on ainoastaan julkisen bussiliikenteen käytössä, mutta sen suunnittelussa on otettu huomioon myös mahdollinen tuleva raitiovaunuliikenne. Tunnelia käyttävä runkolinja 560 palvelee matkustajia välillä Vuosaari–Myyrmäki .

Paloheinäntunneli valmistui vuonna 2015 ja se alitti budjetin yli 6 miljoonalla eurolla. Säästö syntyi, kun suunnitelmia yksinkertaistettiin ja kaksiputkisen tunnelin sijaan rakennettiin yksiputkinen tunneli. Tunnelin rakentamisesta syntynyt louhe käytetiin alueella Paloheinän ulkoilualueen kunnostamiseen sekä Kuninkaantammen maanrakennukseen.

Kluuvin pysäköintilaitos ja väestönsuoja

Kluuvin pysäköintilaitos louhittiin peruskallioon olemassa olevan huoltotunnelin alle ja noin 26 metriä Porthanian alle. Kluuvin pysäköintilaitos oli valmistuessaan vuonna 2000 Helsingin toiseksi suurin maanalainen pysäköintilaitos. Pysäköintipaikkoja on yhteensä 725 kpl kahdessa hallissa ja kolmessa kerroksessa. Jalankulkuyhteys pysäköintilaitoksesta on Kluuvin kauppakeskukseen sekä Helsingin yliopiston metroasemalle yhdistäen pysäköinnin ja väestönsuojan ympäröivään Helsinkiin. Tarvittaessa tila toimii väestönsuojana 7500 hengelle.

Maunulan liikuntahalli

Vuonna 1998 valmistunut Maunulan liikuntahalli sijaitsee maanalaisessa väestönsuojassa. Tilojen sisäänkäyntiramppi on Männikkötiellä, mutta varsinainen sisäänkäynti Maunulanmäen puolella. Suoja on pääasiassa maanalainen kalliosuoja. Sisäänkäyntirakennuksen pääasiallinen rakennusmateriaali on teräsbetoni.

Kohteessa on havaittu kosteusongelmia lähinnä alapohjissa, mutta myös seinien ja katon ruiskubetonoitu kalliopinta vuotaa paikoitellen. Hankkeen tarkoituksena on selvittää olemassa olevan liikuntahallin alapohjan kosteusongelmien seuraukset, suunnitella lattiarakenteet valituilla alueilla uusiksi ja parantaa tilan ilmanvaihtoa. Nyt korjauksen kohteena on erityisesti alapohjan kunnostaminen tuulettuvaksi.

Salmisaaren hiilivarastot

Salmisaaren voimalaitoksen yhteyteen 2000-luvun alussa rakennetut neljä maanalaista hiilivarastoa sijoittuvat syvimmillään 120 metriä merenpinnan alapuolelle. Valmistuessaan Salmisaaren maanalainen hiilivarasto oli ensimmäinen laatuaan maailmassa. Siilot ovat 65 metriä korkeita, 40 metriä leveitä ja niihin voidaan sijoittaa 250 000 tonnia kivihiiltä.

Hiilivarastojen muodon valinta oli seurausta täysautomaatioon päätymisestä. Lieriön mallinen hiilisiilo mahdollisti hiilen painovoimaisen käsittelyn, mutta oli myös kalliomekaanisista syistä optimaalinen. Sijoittamalla Salmisaaren hiilivarastot maan alle kallioon, saatiin entinen hiilikenttä vapautumaan liike- ja toimistokäyttöön.

Helen on sitoutunut lopettamaan kivihiilen käytön vaiheittain. Salmisaaren voimalaitoksen kivihiili on suunniteltu korvattavan vuoteen 2029 mennessä. Mielenkiinnolla odotamme, miten Salmisaaren maanalaiset tilat hyödynnetään tulevaisuudessa!

Kittilän kaivoksen päätaso 900

Kittilän kultakaivoksen huoltotason suunnittelu on tällä hetkellä Rockplanin syvimmällä meren pinnasta käynnissä oleva hanke. Uusi Kittilän kultakaivoksen huoltotason suunnittelu on tällä hetkellä Rockplanin meren pinnasta syvimmällä käynnissä oleva hanke. Uusi kallioon louhittava ja rakennettava huoltotaso sijoittuu 900 metrin syvyyteen ja huoltotasolle tullaan sijoittamaan esimerkiksi varastoja ja sosiaalitiloja. Tulevaisuudessa täällä sijaitsee mahdollisesti Lapin syvimmällä oleva työpaikkaruokala!