Kuntoselvitykset ja mallinnus

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa varten louhittiin 471 000 kuutiometrin kalliotila aivan Turun keskustan tuntumaan. Jätevedenpuhdistamo korvasi valmistuttuaan viisi vanhaa puhdistamoa ja sen ansiosta seudun jätevesien kuormitus mereen väheni 30–50 %. 

Puhdistuksessa eroteltavasta lietteestä valmistetaan biokaasua, jota hyödynnetään kaukolämmöksi. Kakolan lämpöpumppulaitos taas hyödyntää puhdistetun jäteveden hukkalämpöä. Vanhoissa arvokkaissa rakennuksissa toimiva Kakolan vankila loi oman haasteensa louhinnan toteutukselle. Puhdistamon suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitiin erityisesti läheisyydessä oleva tiivis kaupunkiympäristö ja sijainti arvokkaan saaristomme sisäosassa

Maunulan liikuntahalli

Vuonna 1998 valmistunut Maunulan liikuntahalli sijaitsee maanalaisessa väestönsuojassa. Tilojen sisäänkäyntiramppi on Männikkötiellä, mutta varsinainen sisäänkäynti Maunulanmäen puolella. Suoja on pääasiassa maanalainen kalliosuoja. Sisäänkäyntirakennuksen pääasiallinen rakennusmateriaali on teräsbetoni.

Kohteessa on havaittu kosteusongelmia lähinnä alapohjissa, mutta myös seinien ja katon ruiskubetonoitu kalliopinta vuotaa paikoitellen. Hankkeen tarkoituksena on selvittää olemassa olevan liikuntahallin alapohjan kosteusongelmien seuraukset, suunnitella lattiarakenteet valituilla alueilla uusiksi ja parantaa tilan ilmanvaihtoa. Nyt korjauksen kohteena on erityisesti alapohjan kunnostaminen tuulettuvaksi.

Länsimetro

Länsimetro-hanke on ollut yksi viime vuosien kenties puhutuimmista pääkaupunkiseudun hankkeista. 21 kilometrin mittaisesta ja 13 uutta asemaa sisältävästä Länsimetrosta on riittänyt töitä monille suunnittelutoimistoille.

Vuonna 2017 käyttöön otetun ensimmäisen vaiheen Ruoholahti–Matinkylä-osuuden kalliorakenteen pääsuunnittelusta (PS-KAT) vastasi Rockplanin Juha Salmelainen. Ruoholahti–Keilaniemi-osuuden kalliorakennesuunnittelusta vastasi konsulttiyhteenliittymä FKW, jonka muodostavat Finnmap Infra, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd ja WSP Finland Oy.

Länsimetron toisessa vaiheessa, osuudella Matinkylä–Kivenlahti, Rockplan on osa konsulttiryhmä Sigmaa ja vastaa omalta osaltaan Kivenlahden metroaseman kalliorakennesuunnittelusta sekä Kaitaan rakennesuunnittelusta. Konsulttiryhmä Sigman muodostavat Finnmap Infra Oy, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, WSP Finland Oy, Sipti Oy ja Saanio & Riekkola Oy. Toisen vaiheen liikennöinnin on suunniteltu alkavan 2023.