Kalliorakennesuunnittelu

Tukholman metro – Blå linje till Nacka

Tukholman metron sinisen linjan laajennus Kungsträdgårdenista uusina pääteaseminaan Nacka ja Sockeplan. Raidepituus 11 kilometriä, jonka varrelle rakennetaan 5 uutta metroasemaa. Rockplanin vastuualueisiin projektissa on kuulunut Nackan ja Sockenplanin kalliorakennesuunnittelu ja rakennusgeologia sekä Gullmarsplanin, Sofian, Hammarby Kanalin ja Sicklan rakennusgeologiset raportit.

Sinisen linjan laajennuksen rakentaminen alkoi vuonna 2019 ja metron on tarkoitus kulkea Nackaan ja Sockeplaniin asti vuonna 2030.

Etelä-Hermannin kalliopysäköintilaitos

Etelä-Hermannin pysäköintilaitos on rakennettu palvelemaan alueen asuinrakennuksia ja liikekiinteistöjä. Pysäköintipaikkoja on yhteensä 336, ja tilasta on maanpinnalle viisi porras- ja neljä hissiyhteyttä. Pysäköintilaitoksen suunnittelussa on huomioitu maanpäällisten sisäänkäyntien maastouttaminen osaksi kaupunkirakennetta.

Vuosaaren liikennetunnelit

Vuosaaren sataman Porvarinlahden tietunnelien ja Labbackan rautatietunnelin suunnittelu yhdessä Finnmap Infra Oy:n kanssa.

Vuosaaren 1 600 metriä pitkä merenalainen tietunneli alittaa Porvarinlahden syvimmillään noin 25 metriä merenpinnan alapuolella. Vuosaaren tietunneli otettiin käyttöön vuonna 2007 ja se on tällä hetkellä Suomen kolmanneksi pisin tietunneli. Tunneli johtaa Vuosaaren sataman liikennevirrat Kehä III:n alkuun.

Labbackan 600 metriä pitkä rautatietunneli on osa 19 kilometriä pitkää Vuosaaren tavaraliikenteen satamarataa ja kulkee Labbackan Natura 2000 -alueen ali. Labbackan jälkeen rata ylittää Porvarinlahden.

Vuosaaren satama ja liikennejärjestelyt saivat vuonna 2008 Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL-palkinnon, joka annetaan tunnustuksena kohteelle, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa on osoitettu erinomaista rakennusalan osaamista.

Paloheinäntunneli

Paloheinäntunneli on Helsingin keskuspuiston alittava yli kilometrin pituinen liikennetunneli. Sen sijaan, että uusi bussilinja olisi kulkenut keskuspuiston läpi, päätettiin se viedä tunneliin keskuspuiston alle, jotta puisto voitaisiin säilyttää virkistyskäytössä. Tällä hetkellä tunneli on ainoastaan julkisen bussiliikenteen käytössä, mutta sen suunnittelussa on otettu huomioon myös mahdollinen tuleva raitiovaunuliikenne. Tunnelia käyttävä runkolinja 560 palvelee matkustajia välillä Vuosaari–Myyrmäki .

Paloheinäntunneli valmistui vuonna 2015 ja se alitti budjetin yli 6 miljoonalla eurolla. Säästö syntyi, kun suunnitelmia yksinkertaistettiin ja kaksiputkisen tunnelin sijaan rakennettiin yksiputkinen tunneli. Tunnelin rakentamisesta syntynyt louhe käytetiin alueella Paloheinän ulkoilualueen kunnostamiseen sekä Kuninkaantammen maanrakennukseen.

Kluuvin pysäköintilaitos ja väestönsuoja

Kluuvin pysäköintilaitos louhittiin peruskallioon olemassa olevan huoltotunnelin alle ja noin 26 metriä Porthanian alle. Kluuvin pysäköintilaitos oli valmistuessaan vuonna 2000 Helsingin toiseksi suurin maanalainen pysäköintilaitos. Pysäköintipaikkoja on yhteensä 725 kpl kahdessa hallissa ja kolmessa kerroksessa. Jalankulkuyhteys pysäköintilaitoksesta on Kluuvin kauppakeskukseen sekä Helsingin yliopiston metroasemalle yhdistäen pysäköinnin ja väestönsuojan ympäröivään Helsinkiin. Tarvittaessa tila toimii väestönsuojana 7500 hengelle.

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa varten louhittiin 471 000 kuutiometrin kalliotila aivan Turun keskustan tuntumaan. Jätevedenpuhdistamo korvasi valmistuttuaan viisi vanhaa puhdistamoa ja sen ansiosta seudun jätevesien kuormitus mereen väheni 30–50 %. 

Puhdistuksessa eroteltavasta lietteestä valmistetaan biokaasua, jota hyödynnetään kaukolämmöksi. Kakolan lämpöpumppulaitos taas hyödyntää puhdistetun jäteveden hukkalämpöä. Vanhoissa arvokkaissa rakennuksissa toimiva Kakolan vankila loi oman haasteensa louhinnan toteutukselle. Puhdistamon suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitiin erityisesti läheisyydessä oleva tiivis kaupunkiympäristö ja sijainti arvokkaan saaristomme sisäosassa