Kaivokset, teollisuus ja energia

Salmisaaren hiilivarastot

Salmisaaren voimalaitoksen yhteyteen 2000-luvun alussa rakennetut neljä maanalaista hiilivarastoa sijoittuvat syvimmillään 120 metriä merenpinnan alapuolelle. Valmistuessaan Salmisaaren maanalainen hiilivarasto oli ensimmäinen laatuaan maailmassa. Siilot ovat 65 metriä korkeita, 40 metriä leveitä ja niihin voidaan sijoittaa 250 000 tonnia kivihiiltä.

Hiilivarastojen muodon valinta oli seurausta täysautomaatioon päätymisestä. Lieriön mallinen hiilisiilo mahdollisti hiilen painovoimaisen käsittelyn, mutta oli myös kalliomekaanisista syistä optimaalinen. Sijoittamalla Salmisaaren hiilivarastot maan alle kallioon, saatiin entinen hiilikenttä vapautumaan liike- ja toimistokäyttöön.

Helen on sitoutunut lopettamaan kivihiilen käytön vaiheittain. Salmisaaren voimalaitoksen kivihiili on suunniteltu korvattavan vuoteen 2029 mennessä. Mielenkiinnolla odotamme, miten Salmisaaren maanalaiset tilat hyödynnetään tulevaisuudessa!

Kakolan lämpöpumppulaitos

Kakolan lämpöpumppulaitos hyödyntää Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon jäteveden hukkalämpöä ja tuottaa sekä kaukolämpöä että kaukojäähdytystä turkulaisille kiinteistöille. Energiansa lämpöpumppulaitos saa siis uusiutuvasta energialähteestä!

Kakolan lämpöpumppulaitos on louhittu maan alle Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon yhteyteen. Lämpöpumppulaitos vähensi valmistuttuaan alueen fossiilisten polttoaineiden kulutusta sekä kasvihuonepäästöjä, koska sen avulla voitiin korvata osittain kivihiilen käyttöä Naantalin voimalaitoksessa.

Tutkimustila ONKALO®

Maanalainen 450 metrin syvyyteen ulottuva kallioperän tutkimustila ONKALO® tarjoaa arvokasta tutkimustietoa Olkiluodon kallioperän soveltuvuudesta loppusijoitukseen. Kallioperää tutkitaan muun muassa geologisesti, hydrogeologisesti ja geokemiallisesti.  Kohteen louhinta tapahtuu perinteisellä poraus-räjäytys-menetelmällä. Tutkimusperien avulla tutkimuksia ja olosuhteiden tarkkailua voidaan tehdä häiritsemättä loppusijoituslaitoksen rakentamista.

Miltä ONKALO® näyttää? Katso täältä!

ONKALO® is a registered trademark of Posiva Oy

Kittilän kaivoksen päätaso 900

Kittilän kultakaivoksen huoltotason suunnittelu on tällä hetkellä Rockplanin syvimmällä meren pinnasta käynnissä oleva hanke. Uusi Kittilän kultakaivoksen huoltotason suunnittelu on tällä hetkellä Rockplanin meren pinnasta syvimmällä käynnissä oleva hanke. Uusi kallioon louhittava ja rakennettava huoltotaso sijoittuu 900 metrin syvyyteen ja huoltotasolle tullaan sijoittamaan esimerkiksi varastoja ja sosiaalitiloja. Tulevaisuudessa täällä sijaitsee mahdollisesti Lapin syvimmällä oleva työpaikkaruokala!

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos

Maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos rakentuu Olkiluotoon Eurajoelle. Käytetty ydinpolttoaine pakataan kuparikapseleihin, jotka suojaavat polttoainetta mekaaniselta rasitukselta jopa 100 000 vuotta.

Loppusijoitustilat louhitaan 400 metrin syvyyteen Olkiluodon peruskallioon ja loppusijoituskapselit sijoitetaan loppusijoitustunneleihin porattaviin reikiin. Vakaa kallioperä tarjoaa ydinpolttoaineelle lähes muuttumattomat olosuhteet ja suojaa maanpäällisiltä lämpötilan vaihteluilta.

Louhintatyöt aloitettiin vuonna 2016 ja ydinjätteen loppusijoitus on tarkoitus aloittaa 2020-luvulla.

Miltä näyttää 430 metrin syvyydessä? Katso täältä!