Hankekehitys

Maunulan liikuntahalli

Vuonna 1998 valmistunut Maunulan liikuntahalli sijaitsee maanalaisessa väestönsuojassa. Tilojen sisäänkäyntiramppi on Männikkötiellä, mutta varsinainen sisäänkäynti Maunulanmäen puolella. Suoja on pääasiassa maanalainen kalliosuoja. Sisäänkäyntirakennuksen pääasiallinen rakennusmateriaali on teräsbetoni.

Kohteessa on havaittu kosteusongelmia lähinnä alapohjissa, mutta myös seinien ja katon ruiskubetonoitu kalliopinta vuotaa paikoitellen. Hankkeen tarkoituksena on selvittää olemassa olevan liikuntahallin alapohjan kosteusongelmien seuraukset, suunnitella lattiarakenteet valituilla alueilla uusiksi ja parantaa tilan ilmanvaihtoa. Nyt korjauksen kohteena on erityisesti alapohjan kunnostaminen tuulettuvaksi.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemäritunnelit

Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemäritunnelit koostuvat puhdistamolle vievästä tulotunnelista sekä puhdistamolta pois vievästä purkutunnelista. Tulo- ja purkutunneleita sekä niihin liittyviä ajotunneleita louhitaan yhteensä noin 20 kilometriä.

Tunneleiden lisäksi urakkaan kuuluvat turvallisuuden kannalta olennaiset huolto- ja varapoistumiskuilut, kallion sisään rakennettava Suomenojan vauhditus- ja tyhjennyspumppaamo maanpäällisine kuilurakennuksineen sekä haastava liittyminen olemassa olevaan meripurkutunneliin. Meripurkutunneli ohjaa puhdistetut jätevedet 15 kilometrin päähän merelle.

Rockplan oli mukana myös yleissuunnitteluvaiheessa, kun uudelle jätevedenpuhdistamolle etsittiin Espoosta sopivaa sijoituskohdetta. Tarkastelussa oli viisi vaihtoehtoista sijoituskohdetta.

Urakoiden on arvioitu valmistuvan kesällä 2021. Vuonna 2022 uusi Blominmäen jätevedenpuhdistamo käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet Espoon, Kirkkonummen, Siuntion ja Länsi-Vantaan alueilta.

Sipoon monitoimihalli ja väestönsuoja

Sipoon 1 200 neliömetrin kokoinen monitoimihalli ja väestönsuoja suunniteltiin mahdollisimman avaraksi ja käyttömahdollisuuksiltaan monipuoliseksi ja miellyttäväksi. Monitoimihalli louhitiin aivan Nikkilän keskustaan noin 28 metrin syvyyteen. Monitoimihalli muuntautuu tarvittaessa 1 800 suojapaikan väestönsuojaksi.

Arkikäytössä liikuntahalli voidaan jakaa neljään osaan, joista yksi voidaan eristää äänieristetyllä väliverholla. Päivisin tilat ovat pääosin koulujen käytössä, mutta hallin koko riittää myös salibandyn ja käsipallon virallisiin otteluihin. Katsomossa on tilaa 250 henkilölle.

Monitoimihallin yhteydessä on myös kokoushuoneita, kahvio ja kuntosali.