Ympäristöpalvelut2018-07-05T13:16:49+00:00

Ympäristöpalvelut

ROCKPLAN palvelee ympäristöasioiden erikoisosaajana.

Ympäristöpalvelut muodostuvat ympäristön ja geologisen perustiedon soveltamisesta, ympäristökartoituksista ja tutkimustulosten analyyseistä, päätöksentekoa palvelevista ympäristöselvityksistä sekä riskitarkasteluista.

ROCKPLANin Ympäristöpalvelut kattaa laajan valikoiman rakennushankkeiden ympäristön hallintaan liittyviä tutkimuksia ja asiantuntijapalveluja. Yhtiön osaamisen ydintä ovat monipuoliset pohjavesiselvitykset, ympäristön hallinta- ja seurantaohjelmat, seurantatulosten analysoinnit, ympäristövaikutusten arvioinnit sekä vesi- ja ympäristölupahakemukset. Tärkeä osa työstä muodostuu ympäristöseurantatulosten analysoinnista ja raportoinnista. Monipuolinen osaaminen, asiakaslähtöinen ote sekä projektinhallintataidot takaavat laadukkaan palvelun.

Ympäristötiimin jäsenet toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa hankkeeseen muodostetun ryhmän kanssa. He muodostavat käsityksen kohteen ja kohdealueen ympäristöstä ja geologiasta, minkä perusteella tehdään arvio tarvittavista tutkimuksista ja seurantaohjelmista. Ympäristötiimi laatii kalliorakennuskohteiden suunnittelua tukevaa aineistoa mm. mallintamalla kalliopohjavesien käyttäytymistä, virtausmuutoksia ja vedenlaatua. Ympäristögeologinen mallinnus auttaa saavuttamaan parhaat mahdolliset suunnitelmaratkaisut. ROCKPLANin kautta onnistuvat myös laadukkaat tärinä- ja melumittaukset, tarkkavaaitukset, herkkien laitteiden tärinävaimennukset sekä kiinteistöjen radonmittaukset.

Ympäristöpalvelun kokonaisuuteen kuuluu aina kohteen ympäristön haasteiden tunnistaminen, ympäristöriskien hallinta ja oikeiden ratkaisujen valinta.

Kysy lisää:

Paula Kajava

Toimialapäällikkö

Puh. +358 50 337 7876