Ydinenergia-alan palvelut

Käytetyn ydinpolttoaineen ja muun radioaktiivisen jätteen turvallisella hävittämisellä sekä SMR-tekniikkaan (Small Modular Reactors) perustuvalla hiilidioksidittomalla energiantuotannolla tarjotaan tuleville sukupolville mahdollisuus nauttia puhtaasta ympäristöstä.