Rakennesuunnittelu2018-06-29T11:46:14+00:00

Rakennesuunnittelu

ROCKPLAN palvelee rakennesuunnittelun erikoisosaajana.

Rakennesuunnittelu muodostuu päätöksentekoa palvelevista hanke- ja luonnossuunnitteluvaiheen kriittisistä vaihtoehtoratkaisuista ja valinnoista sekä toteutussuunnittelun turvallisista ja taloudellisista suunnitelmista.

Rakennesuunnittelutiimin jäsenet toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa hankkeeseen muodostetun ryhmän kanssa ja valitsevat rakennejärjestelmävaihtoehdoista nykyaikaisten laskentamenetelmien avulla optimaalisen ratkaisun.

Valitulle vaihtoehdolle laaditaan tarkat rakennesuunnitelmat, joiden avulla rakenneteknisesti vaativien kohteiden järkevä toteutus on mahdollista. Suunnittelukokonaisuuteen kuuluu aina kohteen erikoispiirteiden tunnistaminen ja niiden riskien hallinta. Ryhmä laatii rakenteiden valintaan liittyvät selvitykset ja ohjeet hankkeen toteutusta varten. Rakentamisen aikana saadaan selville tarkat tiedot kallio-olosuhteista, jolloin suunnitelmia tarkistetaan vastaamaan muuttuneita olosuhteita.

Kysy lisää:

Samuli Ojanperä

Toimialapäällikkö

Puh. +358 40 702 1501