Projektijohtaminen2018-06-29T11:48:33+00:00

Projektijohtaminen

ROCKPLAN palvelee asiakkaita projektijohtamisessa toimimalla asiakkaan projektiorganisaatiossa.  Projektinhallinnassa arvioidaan resurssien organisointia ja hallintaa sellaisella tavalla, että projekti voidaan päättää suunnitellun sisältöisenä ja laatuisena, aikataulun sekä budjetin mukaisesti.

Oleellisia arvioitavia resursseja ovat esimerkiksi kohteen kaavavalmius, investointivarat, suunnittelun kenttätutkimusten ja rakentamisen työvoima, rakentamisen kone – ja laiteresurssit, rakennuskohteen tilojen riittävyys ja rakennusmassojen käsittely.  Resurssien lisäksi huomioidaan esimerkiksi viestintä, rakentamisen laatu ja riskit.

Projektinhallinnassa pitkäjänteinen yhteistyö rakennuttajan ja muiden osapuolten kanssa on edellytys onnistumiselle. Hankkeen tavoitteena on ratkaista kohteen toteutus tarkoituksenmukaisella tavalla. Tuloksena saadaan aikaan laadukas ratkaisu, jonka hankkeen osapuolet – käyttäjä, rakennuttaja ja viranomaiset hyväksyvät.

Kysy lisää:

Juha Salmelainen

Hankejohtaja

Puh. +358 40 550 1957