Pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Rockplan palvelee arkkitehtuuriin liittyvissä tehtävissä vankalla kokemuksella ja vahvalla ammattitaidolla. Viemme rakennushankkeet loppuun täsmällisesti, joustavasti ja oikealla asenteella! Arkkitehtuuritiimimme toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden suunnittelutiimin jäsenten kanssa luoden korkeatasoiset, toimivat ja nykyaikaiset ratkaisut kaikkiin kohteisiin.

Arkkitehtisuunnittelun palvelut kattavat kaikki projektin vaiheet hankekehityksestä rakennustyön aikaiseen suunnitteluun. Arkkitehtisuunnittelussa otetaan huomioon toiminnalliset kysymykset, laadulliset ja taloudelliset valinnat sekä ympäristölliset ja kaupunkikuvalliset ratkaisut.

Rockplan toimii kalliorakennuskohteiden pääsuunnittelutoimistona ja vastaa myös kohteen rakennuslain mukaisesta pääsuunnittelijapalvelusta. Jokaisen rakennushankkeeseen ryhtyvän on nimettävä hankekohtainen vastuunkantaja, pääsuunnittelija, jonka viranomainen hyväksyy. Usein rakennushankkeiden pääsuunnittelijana toimii arkkitehti.

Kalliorakennushankkeiden pääsuunnittelutoimistona Rockplan hallitsee hyvin vaativienkin kohteiden haasteet, joita ovat kalliorakentamisen kokonaissuunnittelun osaaminen, kallio-olosuhteiden tunteminen, hankekehitys ja hankejohtaminen.

Kalliorakennuskohteiden suunnittelun pääsuunnittelijoiksi Rockplan tarjoaa ammatillisesti kokeneita ja pääsuunnittelutehtävään hyvin koulutettuja johtavia suunnittelijoita. Heidän johdollaan hankesuunnitelmien laadinta johtaa turvalliseen ja toiminnallisesti optimaaliseen ratkaisuun.

Vaikka suunnittelukohteiden tavoitteet ja koot vaihtelevat suuresti eri hankkeissa, on jokaisen onnistuminen meille yhtä tärkeää. Tarjoamme kaikkiin hankkeisiin asiakaslähtöistä ja korkeatasoista arkkitehti- ja pääsuunnittelua vahvalla ammattitaidolla.

Sipoon monitoimihalli ja väestönsuoja

Sipoon kunta

Sipoon monitoimihalli ja väestönsuoja suunniteltiin mahdollisimman avaraksi ja käyttömahdollisuuksiltaan monipuoliseksi ja miellyttäväksi. Monitoimihalli muuntautuu tarvittaessa 1 800 suojapaikan väestönsuojaksi.

Tutustu asiakastarinaan

Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemäritunnelit

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Suomenojan alueelle kaavoitetaan uusia asuintaloja, jolloin Suomenojan vauhditus- ja tyhjennyspumppaamon maanpäälliset kuilurakennukset jäävät hyvin lähelle asutusta. Siksi kuilurakennukset suunnitellaan kestämään aikaa ja katseita.

Tutustu asiakastarinaan

Kittilän kaivoksen päätaso 900

Agnico Eagle Finland Oy

Huoltotasolle suunnitellaan toimivat ja käyttäjiään palvelevat varasto- ja sosiaalitilat. Tulevaisuudessa täällä sijaitsee mahdollisesti Lapin syvimmällä oleva työpaikkaruokala.

Tutustu asiakastarinaan

Etelä-Hermannin kalliopysäköintilaitos

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT

Etelä-Hermannin pysäköintilaitos on rakennettu palvelemaan alueen asuinrakennuksia ja liikekiinteistöjä. Pysäköintilaitoksen suunnittelussa on huomioitu maanpäällisten sisäänkäyntien maastouttaminen osaksi kaupunkirakennetta.

Tutustu asiakastarinaan

Kiinnostaako pää- ja arkkitehtisuunnittelun palvelut?

Kysy lisää Vesa-Matti Lehtovaaralta soittamalla numeroon +358 45 657 8336   tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen vesa-matti.lehtovaara@rockplan.fi.