Kuntoselvitykset ja mallinnus

Rockplan tarjoaa maanalaisten tilojen erilaiset kuntoselvitykset, kalliorakenteen kunnon seurannat sekä ehdotukset huolto- tai korjaustoimenpiteiksi.

Kokonaisarvio rakenteiden kunnosta ja vesivuodoista auttaa täsmentämään tulevia seurantatoimenpiteitä ja tarvittavia tarkempia tarkastuksia havaituille osa-alueille. Olemassa olevien maanalaisten tilojen käyttötarkoituksen muuttaminen tai laajentaminen vaatii rakenteiden kunnon huolellista tutkimusta. Lujitusrakenteiden perusselvitys kertoo lujitusrakenteiden nykyisen tilan sekä määrittää lähtökohdat jatkotutkimuksia ja seurantaa varten.

Mallinnus

Rockplanin lennokkikuvauksella päästään tarkastelemaan muun muassa korkeita ja jyrkkiä kallioseinämiä tarkasti ja turvalliselta etäisyydeltä. Lennokkikuvauksella luodaan fotogrammetrinen malli, jonka avulla tarkastellaan erilaisia halkeamia, rakoiluja ja pinnan muutoksia.

Tietomalli sisältää rakentamisen koko elinkaaren aikaisen kokonaisuuden digitaalisessa muodossa, jolloin tiedon hyödyntäminen on nopeampaa, helpompaa ja tarkempaa.

Rockplanin tietomallikoordinaattorit hallitsevat yhdistelmämallit ja pitävät huolen siitä, että eri suunnittelijoiden väliset suunnitelmat yhteensovitetaan virheettömästi. He myös vastaavat siitä, että kommunikaatio toimii mallintajien välillä ja tietomalli täyttää laatukriteerit.

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo

Turun seudun puhdistamo Oy / FCG

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa varten louhittiin 471 000 kuutiometrin kalliotila aivan Turun keskustan tuntumaan.

Tutustu asiakastarinaan

Maunulan liikuntahalli

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö

Hankkeen tarkoituksena on selvittää alapohjan kosteusongelmien seuraukset, suunnitella uudet lattiarakenteet valituille alueille ja parantaa ilmanvaihtoa.

Tutustu asiakastarinaan

Etelä-Hermannin kalliopysäköintilaitos

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT

Etelä-Hermannin pysäköintilaitos on rakennettu palvelemaan alueen asuinrakennuksia ja liikekiinteistöjä. Pysäköintilaitoksen suunnittelussa on huomioitu maanpäällisten sisäänkäyntien maastouttaminen osaksi kaupunkirakennetta.

Tutustu asiakastarinaan

Kiinnostaako kuntoselvitykset tai mallinnukset?

Kysy lisää kuntoselvityksistä Matti Kalliomäeltä soittamalla numeroon +358 40 735 7788 tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen matti.kalliomaki@rockplan.fi, ja mallinnuksista Lassi Hatakalta soittamalla numeroon +358 40 455 2774  tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen lassi.hatakka@rockplan.fi