Hankekehitys

Rockplan on kokenut suunnittelutoimisto, joka pystyy auttamaan monenlaisten hankkeiden toteuttamisessa.

Hankekehitys aloitetaan arvioimalla hankkeiden taloudelliset, ympäristölliset ja tekniset toteutusedellytykset. Toiminnan alussa määritellään hankkeen kehitystyön organisointi ja avainhenkilöt, aikataulu, riskienhallinnan menettelyt sekä palvelun toteutustapa. Hankekehitys etenee vaiheittain kohti korkeatasoista, toimivaa ja taloudellista tavoitetta.

Rockplan tarjoaa investoijille kattavan kokonaispalvelun, johon sisältyy kaikki hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa tarvittavat asiantuntijapalvelut ja yhteistyökumppanit aina maankäyttö- ja arkkitehtisuunnittelusta hankkeen käytönaikaiseen seurantaan.

Maunulan liikuntahalli

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö

Hankkeen tarkoituksena on selvittää alapohjan kosteusongelmien seuraukset, suunnitella uudet lattiarakenteet valituille alueille ja parantaa ilmanvaihtoa.

Tutustu asiakastarinaan

Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemäritunnelit

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Suomenojan alueelle kaavoitetaan uusia asuintaloja, jolloin Suomenojan vauhditus- ja tyhjennyspumppaamon maanpäälliset kuilurakennukset jäävät hyvin lähelle asutusta. Siksi kuilurakennukset suunnitellaan kestämään aikaa ja katseita.

Tutustu asiakastarinaan

Sipoon monitoimihalli ja väestönsuoja

Sipoon kunta

Sipoon monitoimihalli ja väestönsuoja suunniteltiin mahdollisimman avaraksi ja käyttömahdollisuuksiltaan monipuoliseksi ja miellyttäväksi. Monitoimihalli muuntautuu tarvittaessa 1 800 suojapaikan väestönsuojaksi.

Tutustu asiakastarinaan

Etelä-Hermannin kalliopysäköintilaitos

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT

Etelä-Hermannin pysäköintilaitos on rakennettu palvelemaan alueen asuinrakennuksia ja liikekiinteistöjä. Pysäköintilaitoksen suunnittelussa on huomioitu maanpäällisten sisäänkäyntien maastouttaminen osaksi kaupunkirakennetta.

Tutustu asiakastarinaan

Kiinnostaako hankekehityksen palvelut?

Kysy lisää Vesa-Matti Lehtovaaralta soittamalla numeroon +358 45 657 8336   tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen vesa-matti.lehtovaara@rockplan.fi.