Geologia ja ympäristö

Rockplan tarjoaa geologisia palveluita projektien ja hankkeiden suunnittelu-, toteutus ja seurantavaiheisiin. Geologimme varmistavat, että hanke toteutetaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, ympäristöä arvostaen ja rakentamisen ympäristövaikutukset huomioon ottaen.

Rockplanin tarjoamat geologiset palvelut sisältävät muun muassa rakennettavuus- ja ympäristöselvityksiä, maa- ja kallioperän tutkimusohjelmia, kairasydännäytteiden loggauksia sekä riskitarkasteluita.

Kalliolaadun kartoitusten, pistepilvien sekä fotogrammetristen 3D-mallien avulla geologit määrittävät kalliomekaanisia parametreja, joista saadaan lähtötiedot kalliorakennesuunnitteluun.

Tampereen seudun keskuspuhdistamo

Tampereen seudun keskuspuhdistamo Oy / Tampereen kaupunki

Kallion sisään rakennettavan, uusimpia pudistustekniikoita hyödyntävän jätevedenpuhdistamon rakentaminen aloitettiin Sulkavuoressa 2018.

Tutustu asiakastarinaan

Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemäritunnelit

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Suomenojan alueelle kaavoitetaan uusia asuintaloja, jolloin Suomenojan vauhditus- ja tyhjennyspumppaamon maanpäälliset kuilurakennukset jäävät hyvin lähelle asutusta. Siksi kuilurakennukset suunnitellaan kestämään aikaa ja katseita.

Tutustu asiakastarinaan

Etelä-Hermannin kalliopysäköintilaitos

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT

Etelä-Hermannin pysäköintilaitos on rakennettu palvelemaan alueen asuinrakennuksia ja liikekiinteistöjä. Pysäköintilaitoksen suunnittelussa on huomioitu maanpäällisten sisäänkäyntien maastouttaminen osaksi kaupunkirakennetta.

Tutustu asiakastarinaan

Kiinnostaako geologia- tai ympäristöpalvelut?

Kysy lisää geologia- tai ympäristöpalveluita Lassi Hatakalta soittamalla numeroon +358 40 455 2774 tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen lassi.hatakka@rockplan.fi.