Ympäristöpalvelut

Ympäristön ja luonnon huomioiminen on infra- ja kaupunkiympäristörakentamisen perusedellytys, jonka lähtökohtana on laadukas ympäristönhallintaohjelma, ympäristöriskien arvioiminen ja haittojen minimoiminen. Tavoitteena on varmistaa, etteivät ympäristöolosuhteet merkittävästi muutu rakentamisen seurauksena.

Rockplanin kokeneet asiantuntijat suunnittelevat yksilöllisesti jokaisen rakennuskohteen, tarkastavat ympäristöriskit, määrittävät tarvittavat tutkimukset ja laativat ympäristönhallintaohjelman. Meillä on kokemusta kalliorakentamiskohteiden maa- ja kalliopohjaveden hallinnasta, laadun tarkkailusta sekä painumien seurannasta.

Teemme tiivistä yhteistyötä FINAS-akkreditoitujen laboratorioiden kanssa saadaksemme luotettavat ja laadukkaat analyysit standardoitujen menetelmien mukaisesti sekä kattavat lähtötiedot laadukkaaseen arviointiin. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää seurannan pohjalta tehtävien suunnitelmaratkaisujen ja työmaatoimenpiteiden täsmällistä toteutusta ja vuorovaikutusta eri tahojen kanssa suunnittelun eri vaiheissa.

Tärkeä osa työtämme on raportoida ympäristöviranomaisille sekä hankkeen muille osapuolille. Olemme aktiivisesti mukana Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy:n kanssa kehittämässä selainpohjaista ympäristönseurantajärjestelmä EMO:a (Environmental Monitoring Online), jonka etuna on seurannan avoimuus ja reaaliaikaisuus. Näin parannetaan hankkeen mahdollisuutta saavuttaa onnistunut, ympäristönsä huomioiva lopputulos, joka palvelee kaikkia hankkeen vaikutusalueella asuvia, asiakasta ja viranomaisia.

Tampereen seudun keskuspuhdistamo

Tampereen seudun keskuspuhdistamo Oy / Tampereen kaupunki

Kallion sisään rakennettavan, uusimpia pudistustekniikoita hyödyntävän jätevedenpuhdistamon rakentaminen aloitettiin Sulkavuoressa 2018.

Tutustu asiakastarinaan

Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemäritunnelit

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Suomenojan alueelle kaavoitetaan uusia asuintaloja, jolloin Suomenojan vauhditus- ja tyhjennyspumppaamon maanpäälliset kuilurakennukset jäävät hyvin lähelle asutusta. Siksi kuilurakennukset suunnitellaan kestämään aikaa ja katseita.

Tutustu asiakastarinaan

Etelä-Hermannin kalliopysäköintilaitos

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT

Etelä-Hermannin pysäköintilaitos on rakennettu palvelemaan alueen asuinrakennuksia ja liikekiinteistöjä. Pysäköintilaitoksen suunnittelussa on huomioitu maanpäällisten sisäänkäyntien maastouttaminen osaksi kaupunkirakennetta.

Tutustu asiakastarinaan

Kiinnostaako ympäristöpalvelut?

Kysy lisää Lassi Hatakalta soittamalla numeroon +358 40 455 2774 tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen lassi.hatakka@rockplan.fi.