Vesihuolto

Rockplanilla on kokemusta vesihuoltohankkeista – niin uusista kalliopuhdistamoista kuin käytössä olevien puhdistamoiden laajentamisistakin.

Tampereen Sulkavuoren keskuspuhdistamon louhinnoissa on käytössä ensimmäistä kertaa myös Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy:n kehittämä EMO-ympäristönseurantajärjestelmä, jolla alueen asukkaat saavat tietoa muun muassa louhintojen etenemisestä ja louheenajoreiteistä.

Rockplan vastaa Espoossa Blominmäen uuden jätevedenpuhdistamon viemäritunnelien sekä Suomenojan vauhditus- ja tyhjennyspumppaamon suunnittelusta.

Rockplanin kokemuksen mukaan kalliopuhdistamot sisältävät tavanomaisen kalliorakentamisen lisäksi erityisratkaisuja, jotka kuuluvat olennaisena osana laitossuunnitteluun. Rockplanin vesihuollon referenssikohteet kattavat lähes kaikki Suomessa toteutetut kalliopuhdistamot.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemäritunnelit

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Suomenojan alueelle kaavoitetaan uusia asuintaloja, jolloin Suomenojan vauhditus- ja tyhjennyspumppaamon maanpäälliset kuilurakennukset jäävät hyvin lähelle asutusta. Siksi kuilurakennukset suunnitellaan kestämään aikaa ja katseita.

Tutustu asiakastarinaan

Tampereen seudun keskuspuhdistamo

Tampereen seudun keskuspuhdistamo Oy / Tampereen kaupunki

Kallion sisään rakennettavan, uusimpia pudistustekniikoita hyödyntävän jätevedenpuhdistamon rakentaminen aloitettiin Sulkavuoressa 2018.

Tutustu asiakastarinaan

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo

Helsingin vesi (nyk. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut- kuntayhtymä)

Pääosin kallion sisään rakennettu Viikinmäen kalliopuhdistamo otettiin käyttöön vuonna 1994. Viikinmäen puhdistamon prosessi perustuu aktiivilietemenetelmään.

Tutustu asiakastarinaan

Etelä-Hermannin kalliopysäköintilaitos

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT

Etelä-Hermannin pysäköintilaitos on rakennettu palvelemaan alueen asuinrakennuksia ja liikekiinteistöjä. Pysäköintilaitoksen suunnittelussa on huomioitu maanpäällisten sisäänkäyntien maastouttaminen osaksi kaupunkirakennetta.

Tutustu asiakastarinaan

Kiinnostaako vesihuollon palvelut?

Kysy lisää Paula Kajavalta soittamalla numeroon +358 50 337 7876 tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen paula.kajava@rockplan.fi