Kalliorakennussuunnittelu2018-06-29T11:40:59+00:00

Kalliorakennussuunnittelu

ROCKPLAN palvelee kalliorakennussuunnittelun erikoisosaajana.

Kalliorakennussuunnittelu muodostuu päätöksentekoa palvelevista rakennettavuusselvityksistä ja riskitarkasteluista, luonnossuunnitteluvaiheen kriittisistä vaihtoehtoratkaisuista ja valinnoista, toteutussuunnittelun turvallisista suunnitelmista ja toteutuksen aikaisesta kalliorakenteen rakenteellisen toiminnan seurannasta.

Kalliorakennussuunnittelutiimin jäsenet toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa hankkeeseen muodostetun tiimin kanssa, laativat kalliorakennussuunnitelmien vaihtoehdot ja analysoivat eri vaihtoehtojen rakennettavuuden. Tarkasteluiden pohjalta laaditaan tarkat tiivistys-, lujitus- ja louhintasuunnitelmat, joiden avulla haastavien kohteiden turvallinen toteutus on mahdollista. Kalliorakennussuunnitelmien perusteella laaditaan tarkat ympäristöseurantaohjelmat mm. kallion painumien ja siirtymien, työmaiden tärinän, pölyn, melun ja muiden vaikutusten osalta.

Suunnittelukokonaisuuteen kuuluu aina kohteen ympäristön haasteiden tunnistaminen ja niiden riskien hallinta laatimalla mm. pohjaveteen, kalliomekaniikkaan ja louhinnan ympäristövaikutuksiin liittyvät selvitykset ja ohjeet hankkeen toteutusta varten.

Kysy lisää:

Reijo Tikkanen

Toimialapäällikkö

Puh. +358 44 512 2883