Hankekehitys2018-10-09T08:51:21+00:00

Hankekehitys

Hankekehitys on ROCKPLANin keskeinen toimiala. Hankekehitys aloitetaan arvioimalla hankkeiden ekonomiset, ympäristölliset ja tekniset toteutusedellytykset. Hankekehitys toteutetaan etenemällä vaiheittain kohti tavoitetta. Toiminnan alussa määritellään hankkeen kehitystyön organisointi, kehitystyön avainhenkilöt, aikataulu, riskienhallinnan menettelyt ja palvelun toteutustapa.

ROCKPLAN tarjoaa investoijille kattavan kokonaispalvelun, johon sisältyy kaikki hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa tarvittavat asiantuntijapalvelut ja yhteistyökumppanit aina maankäyttö- ja arkkitehtisuunnittelusta hankkeen käytönaikaiseen seurantaan.

Kysy lisää:

Jarmo Roinisto

Hankejohtaja

Puh. +358 400 400 218