Geologiset palvelut2018-07-05T13:14:46+00:00

Geologiset palvelut

ROCKPLAN palvelee geologian erikoisosaajana.

Geologiset palvelut muodostuvat geologisen perustiedon soveltamisesta, geologisista kartoituksista ja tutkimustulosten analyyseistä, päätöksentekoa palvelevista geologisista rakennettavuusselvityksistä ja riskitarkasteluista. Tärkeä osa palvelusta koostuu luonnossuunnitteluvaiheen kriittisistä valinnoista ja toteutussuunnittelun laatua ja turvallisuutta varmistavista suunnitelmista.

Geologitiimin jäsenet toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa hankkeeseen muodostetun ryhmän kanssa. He muodostavat käsityksen kohteen ja kohdealueen geologiasta, laativat geologiset mallit, arvioivat tarvittavien geologisten tutkimusten tarpeen eri vaiheissa ja arvioivat kalliomekaanisten ja kalliorakenteellisten mallien parametrit. Geologisten selvitysten pohjalta laaditaan tarkat tutkimusohjelmat, tiivistys-, lujitus- ja louhintasuunnitelmat sekä ympäristöseurantaohjelmat.

Kysy lisää:

Lassi Hatakka

Toimialapäällikkö

Puh. +358 40 455 2774