Arkkitehtisuunnittelu2018-07-05T13:11:24+00:00

Arkkitehtisuunnittelu

ROCKPLAN palvelee erikoistuneena arkkitehtitoimistona.

Arkkitehtisuunnittelun palvelu kattaa hankkeiden tehtävät kaavoituksen, päätöksenteon edellyttämän luonnossuunnittelun ja päätehtävän eli toteutussuunnittelun kaikissa vaiheissa.

Arkkitehtisuunnittelun kokonaisnäkemyksen avulla otetaan huomioon toiminnalliset kysymykset, laadulliset ja taloudelliset valinnat sekä ympäristölliset ja kaupunkikuvalliset ratkaisut, jotka ovat näiden investointihankkeiden ehdoton perusta.

Arkkitehtisuunnittelutiimin jäsenet toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa hankkeeseen muodostetun ryhmän kanssa luoden korkeatasoiset, toimivat ja turvalliset ratkaisut haasteellisiin kohteisiin.

Kysy lisää:

Vesa-Matti Lehtovaara

Hankejohtaja

Puh. +358 45 657 8336