Toimialat2018-07-04T11:21:01+00:00

Rockplanin toimialat

ROCKPLANin omat palvelut kattavat laajasti rakennushankkeen kehittämisen, suunnittelun ja projektijohtamisen (oheisen luettelon laajuudessa). Lisäksi toimitamme yhteistyökumppaneiden kanssa talotekniikan suunnittelun ja kenttätutkimukset. Rockplanin kanssa samaan yritysryhmään kuuluvan Insinööritoimisto Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy:n kanssa laadimme louhinnan riskianalyysit ja palvelemme louhinta-, tiivistys- ja paalutustyömaiden tärinä- ja ympäristömittauksissa.