پارکینگ اتومبیل کُلووی و سرپناه دفاع شهری2017-08-31T09:55:42+00:00

Project Description

پارکینگ اتومبیل کُلووی و سرپناه دفاع شهری
کارفرما: شرکت تسهیلات پارکینگ ال تی دی کلووی
اندازه: ۱۰۴.۶۶۵ متر مکعب
تسهیلات پارکینگ برای پارک ۷۲۵ اتومبیل
سرپناه برای ۷۵۰۰ نفر
مسئولیت طراحی: طراحی اصلی، طراحی معماری، ساخت و ساز در زیر زمین صخره ای و طراحی سازه
سایت بین سال های ۱۹۹۶-۱۹۹۹ ساخته شد