مرکز اجتماعات سیپو2017-08-31T09:57:09+00:00

Project Description

مرکز اجتماعات سیپو
کارفرما: شهرداری سیپو
سالن ورزشی چند منظوره سیپو و پناهگاه حمله هوایی برای ۱۸۰۰ نفر
طراحی اصلی، طراحی سازه و مهندسی سنگ، طراحی معماری، ۳۵۰۰۰ متر مکعب، ۵۷۰۰ متر مربع، بین سال های ۱۹۹۹-۲۰۰۴

مهم است که سالن ورزشی و کل تسهیلات تا حد امکان طوری حفظ شوند که فضای نامطبوع و سختی را ایجاد نکند
همچنین فضا در رابطه با جایگاه های تماشاچی ها در طبقه فوقانی و مشاهده از آنجا مهم بود. همچنین، دید خوب در یک ساختمان ،ایمنی حریق را افزایش می دهد و باعث می شود که مردم در هنگام بروز شرایط و حوادث غیر مترقبه آرامتر عمل نمایند