مخزن زغال زیر زمینی سالمی ساری2017-08-31T10:02:08+00:00

Project Description

مخزن زغال زیر زمینی سالمی ساری
کارفرما: اداره انرژی هلسینکی
وسعت: ۵۳۰۰۰۰ متر مکعب، ۱۸۸۰۰ متر مربع
شروع: ۱۹۹۹
تکمیل: ۲۰۰۴
مخزن زغال زیر زمینی که در بالای دپوی باز زمین در سالمی ساری هلسینکی واقع شده است، در پاییز ۲۰۰۴ مورد استفاده قرار گرفت
مخزن زغال کاملا خودکار، که در بستر صخره ای حفاری شد و از فناوری سیلوی عمودی استفاده می کند، اولین نوع خود در جهان به شمار می رود