سایت تصفیه فاضلاب کاوکلان مکی2017-08-31T10:00:16+00:00

Project Description

سایت تصفیه فاضلاب کاوکلان مکی
کارفرما: اداره تصفیه و فاضلاب شهرتورکو-اف سی جی
وسعت: ۴۷۱۰۰۰ متر مکعب
شروع: ۲۰۰۳
تکمیل: ۲۰۰۹

کارخانه تصفیه فاضلاب شهری و کارخانه پمپ حرارتی در زیر زمین در میانه شهرتورکو ، نزدیک به رودخانه اورا واقع شده اند
کارخانه خارج از دید باعث صرفه جویی در زمین ، برای استفاده شهری شده و مزاحمت صوتی یا بوی بد را ایجاد نمی کند