سایت تصفیه فاضلاب حرارتی در کاکولان مکی2017-08-31T10:00:42+00:00

Project Description

سایت تصفیه فاضلاب حرارتی در کاکولان مکی
کارفرما: فراهم آورنده ی خدمات تصفیه فاضلاب، اداره تصفیه و فاضلاب شهرتورکو
کارخانه پمپ حرارتی در کاکولان مکی ، بین سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۸