سالن آموزش و رستوران هارت وال ارنا2017-08-31T10:02:54+00:00

Project Description

سالن آموزش و رستوران هارت وال ارنا
کارفرما: شرکت پیمارنکاری لمین کاینن و شهرداری هلسینکی
وسعت: ۱۵۰۰۰ متر مکعب، ۳۵۵۰ متر مربع
شروع: ۱۹۹۷
تکمیل: ۱۹۹۹
رستوران غار، که در اعماق زمین حفاری شده است و جایی برای پذیرایی از 350 نفر را در خود دارد
در سالن تمرین هاکی با وسعت ۳۱ متری، ۲۰ متر در زیر زمین حفاری شده (هارت وال ارنا) و تیم های هاکی می توانند در تمام طول مدت سال در آنجا تمرین کنند