تسهیلات پارکینگ زیر زمینی ارُتایا2017-08-31T09:56:03+00:00

Project Description

تسهیلات پارکینگ زیر زمینی ارُتایا
کارفرما: شرکت تسهیلات پارکینگ ال تی دی ارتایا
اندازه: ۵۹۰۰۰ متر مکعب، ۱۳۰۲۵ متر مربع
شروع: ۱۹۹۸
تکمیل: ۲۰۰۳

تسهیلات پارکینگ زیر زمینی ارُتایا برای ۴۵۰ اتومبیل، مطابق با نظرات کارفرما که در رابطه با بهترین تسهیلات زیر زمینی در هلسینکی تحقیق می کرد، که توسط راک پلن در ۲۰۰۷ ساخته شد
کاربران خصوصا از تمیزی، نورپردازی، احساس امنیت، خشکی و شتاب تسهیلات پارکینگ راضی بودند