تسهیلات نگهداری زیر زمینی مرکز شهر و پناهگاه دفاع شهری2017-08-31T09:57:54+00:00

Project Description

تسهیلات نگهداری زیر زمینی مرکز شهر و پناهگاه دفاع شهری
کارفرما: اسپندا ال تی دی
اندازه: ۵۸۵۲۰ متر مکعب، ۸۱۵۰ متر مربع
شروع: ۲۰۰۳
تکمیل: ۲۰۰۹
هدف اصلی در توسعه مرکز شهر در هلسینکی، انتقال ترافیک به زیر شهر ، تعمیر و نگهداری تاسیسات حفاری شده در زیر بلوک شهر، همراه با تونل سرویس زیرزمینی که از مرکز هلسینکی عبور می کند
محوطه ی خدماتی تقریبا در ۳۵ متر زیر سطح خیابان واقع شده است