Hemsida 2017-08-22T09:59:53+00:00

Hittills har det byggts

0

bergrum som ROCKPLAN projekterat

Specialister på tunnel- och bergbyggnad

Gedigen kompetens

Läs mer

Rockplans verksamhetsområden

hankekehitys

Projektutveckling

paasuunnittelu

Projektering

arkkitehtisuunnittelu

Arkitektur

geologiset palvelut

Geologitjänster

ymparistopalvelut

Miljö

kallionrakennussuunnittelu

Bergprojektering

kalliomekaniikka

Bergmekanik

rakennesuunnittelu

Byggnadsprojektering

projektijohtaminen

Projektledning

Vårt projekts:

2018-03-05T15:19:45+00:00

Forskningsutrymmet ONKALO (2008-)

Beställare: Posiva Oy

 • Tunnlar, vertikalschakt och demonstrationsutrymmen hörande till forskninganläggningen om slutförvaring av använt kärnbränsle, ONKALO
 • Bergteknisk projektering, detaljprojektering och besiktningar under drivningsarbetet
 • Volym: 350 000 m³

 

2017-06-01T15:39:48+00:00

Västmetron

Beställare: Länsimetro Oy

Gräsviken-Mattby 13,6 km lång metrolinje och åtta stationer

 • Projekteringsledning för den bergtekniska projekteringen för hela metrons avsnitt
 • Systemhandlingar för bantunnlarna och dess anslutningar till marknivå
 • Volym: 1 600 000 m³
 • Förverkligas: 2007 – 2016

Mattby– Stensvik

 • Bergteknisk projektering för avsnittet Esboviken-Stensvik (KAT-2)
 • Ansvar för projekteringen: Projektering av konstruktionerna för Kaitans metrostation och avsnittet Finnoo-Sökö
 • Volym: 1 800 000 m³
 • Förverkligas: 2014 – pågår

Mattby – Stensvik metrolinjen och sex stationer

 • Projektering av byggkonstruktionerna för service- och tillfartstunnlarna hörande till Västmeroavsnittet Mattby-Stensvik.
 • Volym: 1 800 000 m³
 • Förverkligas: 2013 – pågår

Avsnittet Gräsviken-Kägeludden, tre stationer, och avsnitt av bantunnlar under havsbotten

 • Bergteknisk och konstruktionsprojektering av projekteringshelheten Gräsviken – Kägeludden, med ansvar för avsnittet Björkholmen – Kägeludden
 • Volym: 825 000 m³
 • Utfört: 2009 – 2015

Gräsviken-Mattby metrons servicetunnlar

 • Arkitektplanering
 • Volym: 231 200 m³
 • Förverkligas: 2011 – pågår

Bygg- och serviceanslutningstunnlar till stationer, depåer och parkeringsanläggningar för pendlare

 • Helhetsansvar
 • Byggplanering och planering under byggnadsskedet: ARK, KAT, RAK, GEO, LVIS, Trafik
 • Utfört: 2013 – 2016

2017-06-01T15:40:49+00:00

Kaitans metrostation

Beställare: Länsimetro Oy

 • Ansvar för byggkonstruktionsprojekteringen för stationen i Kaitans
 • Den underjordiska stationen i Kaitans har en storlek på 9000 m2.
 • Stationen är 300 m lång och ungefär 47 meter hög.
 • Ingång till stationen sker via byggnader ovan jord, placerade i stationens östra och västra ända.

 

2018-03-05T15:23:30+00:00

Trafiktunnlarna i Nordsjö, Helsingfors (2003-2009)

Beställare: Vägförvaltningen / Vuoli projekti

Vägtunneln vid Borgarstrandsviken

 • Vägtrafiktunnel till Nordsjö-hamn, under Borgarstrandsviken
 • Bygghandlingar, ledning av projektörgruppen, bergteknisk och byggkonstruktionsprojektering
 • Längd: 1600 m
 • Volym: 370 000 m³

Labbacka järnvägstunnel

 • Järnvägstrafiktunneln i till hamnen i Nordsjö, under naturskyddsområdet i Labbacka 
 • Bygghandlingar, ledning av projektörgruppen, bergteknisk och byggkonstruktionsprojektering
 • Längd: 600 m
 • Volym 60 000 m³

2018-03-05T15:25:08+00:00

Jokeri 2, kollektivtrafiktunnel (2011-2015)

Beställare: HKR-Rakennuttaja

 • Buss- och spårvagnstunnel
 • Samordning av projekteringen
 • Helhetsansvar: Projekteringsledning, arkitekt-, berg- och byggkonstruktionsprojektering samt projektering som berör brand, VVS, geoteknik, landskapsplanering, gatu- och trafikplanering samt brandteknik.
 • Längd: 1146 m
 • Volym: 115 000 m³

 

2018-03-05T15:36:42+00:00

Parkeringsanläggning vid Skillnaden (1998-2003)

Beställare: Erottajan pysäköintilaitos Oy

 • Bergsparkeringsanläggning för 450 bilar
 • Ansvar för: Huvud-, arkitekt-, konstruktions- och bergsbyggnadsplanering samt brandsäkerhetsplanering Projekteringsledning, arkitekt-, berg- och byggkonstruktionsprojektering samt brandsäkerhetsplanering
 • Volym: 59 000 m³

Kontakta oss!

Telefonväxel: +358 9 868 903 00
Kontakt information