Referenssit 2017-06-05T08:45:54+00:00

Meidän hankkeemme

 

2018-03-02T08:24:23+00:00

Tutkimustila ONKALO (2008-)

Tilaaja: Posiva Oy
Laajuus: 350 000 m³ tilavuus
Vastuut: Kalliorakennesuunnittelu, toteutussuunnittelu ja työnaikainen suunnittelu

 • Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosen tutkimustila ONKALOn tunnelit, kuilut ja demonstraatiotilat

2018-04-13T11:06:56+00:00

Länsimetro

Tilaaja: Länsimetro Oy

Ruoholahti-Matinkylä 13,6 km pitkä metrolinja ja kahdeksan asemaa

 • Kallioteknisen suunnittelun pääsuunnittelu koko metron osuudella
 • Ratalinjan ja pintaan tulevien yhteyksien hankesuunnitteluvaiheen yleissuunnittelu
 • Tilavuus: 1 600 000 
 • Toteutus: 2007 – 2016

Matinkylä- Kivenlahti

 • KAT-2 suunnittelu osuudella Espoonlahti-Kivenlahti
 • Suunnitteluvastuu: Länsimetro Kaitaan aseman rakennesuunnittelu (RAK-1 suunnittelu osuudella Finnoo Soukka)
 • Tilavuus: 1 800 000 
 • Toteutus: 2014 – jatkuu

Matinkylä- Kivenlahti metrolinja ja kuusi asemaa

 • Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti osuuden huolto- ja ajotunneleiden rakennussuunnittelu
 • Tilavuus: 1 800 000 
 • Toteutus: 2013 – jatkuu

Ruoholahti-Keilaniemi osuus, kolme asemaa, ja ratatunneleiden merenalaiset osuudet

 • KAT – RS suunnittelu osuudelta Ruoholahti – Keilaniemi , vastuualueena Koivusaari – Keilaniemi osuus
 • Tilavuus: 825 000 
 • Toteutus: 2009 – 2015

Ruoholahti-Matinkylä metron huoltotunnelit

 • Arkkitehtisuunnittelu
 • Tilavuus: 231 200 m³
 • Toteutus: 2011 – jatkuu

Rakennus- ja huoltoyhteystunnelit asemille varikoille ja liityntäpysäköintilaitoksiin

 • Kokonaisvastuu
 • Rakennus- ja työnaikainen suunnittelu: ARK, KAT, RAK, GEO, LVIS, Liikenne
 • Toteutus: 2013 – 2016

Katso lisää videoita

2017-05-30T11:28:22+00:00

Kaitaan metroasema

Tilaaja: Länsimetro Oy
 • Suunnitteluvastuu: Länsimetro Kaitaan aseman rakennesuunnittelu.
 • Kaitaan maanalainen metroasema on kooltaan noin 9000 m2.
 • Aseman pituus on 300m ja korkeus noin 47 metriä.
 • Sisäänkäynti asemalle tapahtuu maanpäällisten sisäänkäyntirakennusten kautta, jotka on sijoitettu aseman itä- ja länsipäähän.

2018-03-06T13:36:10+00:00

Vuosaaren liikennetunnelit (2003-2009)

Tilaaja: Tiehallinto / Vuoli projekti
Vastuut: Rakennussuunnitteluvaihe, suunnitteluprojektin johto, kalliorakenne- ja rakennesuunnittelu

Porvarinlahden tietunnelit
Laajuus: 370 000 m³ tilavuus, 1600 m pituus

 • Vuosaaren sataman merenlainen tieliikennetunnelit Porvarinlahden ali 

Labbackan rautatietunneli
Laajuus: 60 000 m³ tilavuus, 600 m pituus

 • Vuosaaren sataman rautatieliikennetunneli Labbackan luonnosuojelualueen ali 

2018-03-06T13:38:11+00:00

Jokeri 2, joukkoliikennetunneli (2011-2015)

Tilaaja: HKR-Rakennuttaja
Laajuus: 115 000 m³ tilavuus, 1146 m pituus
Vastuut: Kokonaisvastuu – pää-, arkkitehti-, kalliorakennus- ja rakennesuunnittelu sekä palo-, LVIAS-, geotekninen, maisemasuunnittelu, katu-  ja liikennesuunnittelu, palotekninen suunnittelu

 • Bussi- ja raitiovaunutunneli

2018-03-06T13:41:30+00:00

Sipoon monitoimihalli ja väestönsuoja (1999-2004)

Tilaaja: Sipoon kunta
Laajuus: 60 000 m³ excavation volume, 5700 m² pinta-ala, 1800 suojapaikkaa
Vastuut: Kokonaisvastuu – pää-, arkkitehti-, kalliorakennus-, rakenne-, ja LVIS-suunnittelu

Liikuntasali, ja koko laitos, oli tärkeää pitää mahdollisimman avarana, jotta tilaa ei koettaisi epämiellyttäväksi ja vaikeasti hahmotettavaksi. Avara tila oli tärkeä myös toiseen kerrokseen sijoittuvan katsomon sekä sieltä aukeavan näkymän vuoksi. Hyvät näkyvyydet rakennuksen sisällä lisäävät myös paloturvallisuutta ja rauhoittavat ihmisten käyttäytymistä poikkeustilanteissa.

2018-03-05T13:01:04+00:00

Kakolanmäen lämpöpumppulaitos (2005-2008)

Tilaaja: FCG, Turku Energia
Laajuus: 45 000 m³ tilavuus
Vastuut: Kalliorakennussuunnittelu

 • Jäteveden hukkalämpöä hyödyntävä Kakolan lämpöpumppulaitos tuottaa sekä kaukolämpöä että kaukojäähdytystä turkulaisille kiinteistöille. Laitos valmistui 2009 Kakolan jätevedenpuhdistamon yhteyteen.
 • Lämpöpumppulaitos tuottaa energiaa uusiutuvasta energialähteestä – puhdistetusta jätevedestä. Se kierrättää puhdistetun jäteveden lämpöpumpun kautta, joka ottaa talteen jäteveden sisältämän lämpöenergian kaukolämpöverkossa hyödynnettäväksi. Laitos tuottaa lisäksi kaukojäähdytystä.

2017-06-05T08:45:32+00:00

HSY

 • Espoo, Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemäritunnelit
  Rakennussuunnitteluvaihe, kalliorakenne-, rakenne- ja arkkitehtisuunnittelu, 2015 
 • Espoo, Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemäritunnelit
  Yleissuunnitelman tarkistus, 2015 – 2017
 • Espoo, Blominmäen jätevedenpuhdistamo ja viemäritunnelit
  Geologinen ja kalliorakenneyleissuunnittelu, 2010 – 2014
 • Espoo, Leppävaaran yhteiskäyttötunnelin ja kolmen pystykuilun geologinen, geotekninen, kalliorakenne-, rakenne- ja arkkitehtiyleissuunnittelu sekä työnaikainen suunnittelu, tunnelin kokonaispituus ajotunneli mukaan lukien n. 1540 m, 2011 – 2016

2018-03-06T13:47:52+00:00

Ässäparkki (2005-2009)

Tilaaja: Varma Oyj
Laajuus: 69 830 m³ tilavuus, 373 pysäköintipaikkaa (SOK:n pääkonttorin alle)
Vastuut: Kokonaissuunnitteluvastu – pää-, arkkitehti-, rakenne-, ja kalliorakennussuunnittelu sekä palo- ja LVIAS-suunnittelu