Meidän hankkeemme

 

Tutkimustila ONKALO

Tilaaja: Posiva Oy

 • Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosen tutkimustila ONKALOn tunnelit, kuilut ja demonstraatiotilat
 • Kalliorakennesuunnittelu, toteutussuunnittelu ja työnaikainen suunnittelu
 • Tilavuus: 350 000 
 • Toteutus: 2008 – jatkuu

Länsimetro

Tilaaja: Länsimetro Oy

Ruoholahti-Matinkylä 13,6 km pitkä metrolinja ja kahdeksan asemaa

 • Kallioteknisen suunnittelun pääsuunnittelu koko metron osuudella
 • Ratalinjan ja pintaan tulevien yhteyksien hankesuunnitteluvaiheen yleissuunnittelu
 • Tilavuus: 1 600 000 
 • Toteutus: 2007 – 2016
Matinkylä- Kivenlahti
 • KAT-2 suunnittelu osuudella Espoonlahti-Kivenlahti
 • Suunnitteluvastuu: Länsimetro Kaitaan aseman rakennesuunnittelu (RAK-1 suunnittelu osuudella Finnoo Soukka)
 • Tilavuus: 1 800 000 
 • Toteutus: 2014 – jatkuu
Matinkylä- Kivenlahti metrolinja ja kuusi asemaa
 • Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti osuuden huolto- ja ajotunneleiden rakennussuunnittelu
 • Tilavuus: 1 800 000 
 • Toteutus: 2013 – jatkuu
Ruoholahti-Keilaniemi osuus, kolme asemaa, ja ratatunneleiden merenalaiset osuudet
 • KAT – RS suunnittelu osuudelta Ruoholahti – Keilaniemi , vastuualueena Koivusaari – Keilaniemi osuus
 • Tilavuus: 825 000 
 • Toteutus: 2009 – 2015
Ruoholahti-Matinkylä metron huoltotunnelit
 • Arkkitehtisuunnittelu
 • Tilavuus: 231 200 m³
 • Toteutus: 2011 – jatkuu
Rakennus- ja huoltoyhteystunnelit asemille varikoille ja liityntäpysäköintilaitoksiin
 • Kokonaisvastuu
 • Rakennus- ja työnaikainen suunnittelu: ARK, KAT, RAK, GEO, LVIS, Liikenne
 • Toteutus: 2013 – 2016

Kaitaan metroasema

Tilaaja: Länsimetro Oy
 • Suunnitteluvastuu: Länsimetro Kaitaan aseman rakennesuunnittelu.
 • Kaitaan maanalainen metroasema on kooltaan noin 9000 m2.
 • Aseman pituus on 300m ja korkeus noin 47 metriä.
 • Sisäänkäynti asemalle tapahtuu maanpäällisten sisäänkäyntirakennusten kautta, jotka on sijoitettu aseman itä- ja länsipäähän.

Vuosaaren liikennetunnelit


Tilaaja: Tiehallinto / Vuoli projekti

Porvarinlahden tietunneli

 • Vuosaaren sataman merenlainen tieliikennetunneli Porvarinlahden ali
 • Rakennussuunnitteluvaihe, suunnitteluprojektin johto, kalliorakenne- ja rakennesuunnittelu
 • Pituus: 1600 m
 • Tilavuus: 370 000 m³
 • Toteutus: 2003 – 2009

Labbackan rautatietunneli

 • Vuosaaren sataman rautatieliikennetunneli Labbackan luonnosuojelualueen ali 
 • Rakennussuunnitteluvaihe, suunnitteluprojektin johto, kalliorakenne- ja rakennesuunnittelu
 • Pituus: 600 m
 • Tilavuus 60 000 
 • Toteutus: 2003 – 2009

Jokeri 2, joukkoliikennetunneli

Tilaaja: HKR-rakennuttaja
 • Bussi- ja raitiovaunutunneli
 • Kokonaissuunnitteluvastuu
 • Kokonaisvastuu: Pää-, arkkitehti-, kalliorakennus- ja rakennesuunnittelu sekä palo-, LVIAS-, geotekninen, maisemasuunnittelu, katu-  ja liikennesuunnittelu, palotekninen suunnittelu
 • Pituus: 1146 m
 • Tilavuus: 115 000 m³
 • Toteutus 2011 – 2015

Erottajan pysäköintilaitos

Tilaaja: Erottajan pysäköintilaitos Oy
 • Kalliopysäköintilaitos 450 autolle
 • Suunnitteluvastuu: Pää-, arkkitehti- rakenne ja kalliorakennussuunnittelu sekä paloturvallisuusunnittelu
 • Tilavuus: 59000 
 • Toteutus: 1998 – 2003

Etelä-Hermannin kalliopysäköintilaitos

Tilaaja: ATT, Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto
 • Pysäköintilaitos 336 autolle 
 • Kokonaissuunnitteluvastuu
 • Kokonaissuunnitteluvastuu: Pää-, arkkitehti- rakenne- ja kalliorakennussuunnittelu sekä paloturvallisuus- ja LVIAS-suunnittelu
 • Laajuus: 43 000 m³
 • Toteutus: 2006-2010

Sipoon monitoimihalli

Tilaaja: Sipoon kunta
 • Sipoon monitoimihalli ja 1 800 hengen väestönsuoja
 • Kokonaisvastuu: Pääsuunnittelu,- arkkitehti-, kalliorakennus-, rakennesuunnittelu ja LVIS -suunnittelu
 • Tilavuus: 35 000 m³
 • Pinta-ala: 5 700 m²
 • Toteutus: 1999–2004

Liikuntasali, ja koko laitos, oli tärkeää pitää mahdollisimman avarana, jotta tilaa ei koettaisi epämiellyttäväksi ja vaikeasti hahmotettavaksi. Avara tila oli tärkeä myös toiseen kerrokseen sijoittuvan katsomon sekä sieltä aukeavan näkymän vuoksi. Hyvät näkyvyydet rakennuksen sisällä lisäävät myös paloturvallisuutta ja rauhoittavat ihmisten käyttäytymistä poikkeustilanteissa.

Leppävirran talviurheiluhalli

Tilaaja: Leppävirran kunta
 • Talviurheiluhalli, maanalainen hiihtokeskus
 • Suunnitteluvastuu: Pää-, arkkitehti- rakenne- ja kalliorakennussuunnittelu sekä paloturvallisuussuunnittelu
 • Tilavuus: 55000 
 • Toteutus: 2000 – 2004
   

Kakolanmäen lämpöpumppulaitos

Tilaaja: Turku Energia / FCG

 • Kalliorakennussuunnittelu
 • Tilavuus: 45 000 m³
 • Toteutus: 2005-2008
 • Jäteveden hukkalämpöä hyödyntävä Kakolan lämpöpumppulaitos tuottaa sekä kaukolämpöä että kaukojäähdytystä turkulaisille kiinteistöille. Laitos valmistui 2009 Kakolan jätevedenpuhdistamon yhteyteen.
 • Lämpöpumppulaitos tuottaa energiaa uusiutuvasta energialähteestä – puhdistetusta jätevedestä. Se kierrättää puhdistetun jäteveden lämpöpumpun kautta, joka ottaa talteen jäteveden sisältämän lämpöenergian kaukolämpöverkossa hyödynnettäväksi. Laitos tuottaa lisäksi kaukojäähdytystä.

Kampin keskus

Tilaaja: SRV Viitoset Oy

 • Suunnitteluvastuu: Maanalaisten tilojen pääsuunnittelu ja kalliorakennussuunnittelu
 • Keskukseen kuuluu myös pysäköintitiloja
 • Tilavuus: 425 000 m³
 • Toteutus: 2000 – 2005

Salmisaaren hiilivarasto

Tilaaja: Helsingin Energia
 • Neljä siilovarastoa, kukin halkasijaltaan 42 m ja korkeudeltaan 62 m.
 • Suunnitteluvastuu: Pääsuunnittelu,- arkkitehti-, kalliorakennus- ja rakennesuunnittelu.
 • Tilavuus: 530 000 
 • Toteutus: 1999-2004

HSY

 • Espoo, Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemäritunnelit
  Rakennussuunnitteluvaihe, kalliorakenne-, rakenne- ja arkkitehtisuunnittelu, 2015 
 • Espoo, Blominmäen jätevedenpuhdistamon viemäritunnelit
  Yleissuunnitelman tarkistus, 2015 – 2017
 • Espoo, Blominmäen jätevedenpuhdistamo ja viemäritunnelit
  Geologinen ja kalliorakenneyleissuunnittelu, 2010 – 2014
 • Espoo, Leppävaaran yhteiskäyttötunnelin ja kolmen pystykuilun geologinen, geotekninen, kalliorakenne-, rakenne- ja arkkitehtiyleissuunnittelu sekä työnaikainen suunnittelu, tunnelin kokonaispituus ajotunneli mukaan lukien n. 1540 m, 2011 – 2016

Ässäparkki

Tilaaja: Varma Oyj

 • Kalliopysäköintilaitos 373 autolle SOK:n pääkonttorin alle
 • Kokonaissuunnitteluvastuu: Pää-, arkkitehti- rakenne ja kalliorakennussuunnittelu sekä palo- ja LVIAS-suunnittelu
 • Tilavuus: 69 830 m³
 • Toteutus: 2006-2009