Kalliomekaniikka 2017-05-24T16:54:42+00:00

Kalliomekaniikka

ROCKPLAN palvelee kalliomekaniikan erikoisosaajana.

Kalliomekaniikka muodostuu päätöksentekoa palvelevista kalliomekaanisista analyyseistä ja riskitarkasteluista, luonnossuunnitteluvaiheen vaihtoehtoratkaisujen analyyseistä ja toteutussuunnittelua varten laadittavista lujitussuunnittelua palvelevista analyyseistä. Kalliomekaniikkatiimin jäsenet toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa hankkeeseen muodostetun suunnitteluryhmän kanssa kehittämällä kalliomekaanisesti kestäviä ratkaisuja.

Kalliomekaniikkatiimin jäsenet mallintavat kalliorakenteelliset vaihtoehdot ja analysoivat kalliomekaanisten mm kolmiulotteisten mallien avulla kallion käyttäytymisen. Näiden ratkaisujen pohjalta kalliorakennussuunnittelija laatii tarkat tiivistys-, lujitus- ja louhintasuunnitelmat.

Suunnittelukokonaisuuteen kuuluu aina kohteen ympäristön haasteiden tunnistaminen ja niiden riskien hallinta laatimalla mm. pohjaveteen, kalliomekaniikkaan ja louhinnan ympäristövaikutuksiin liittyvät analyysit hankkeen toteutusta varten.

Kysy lisää:

Daniele Martinelli

Toimialapäällikkö

Puh. +358 40 456 0415